Llenguatge musical i sensibilització

PER A TOTS ELS ALUMNES

Nens i nenes de 1 a 5 anys:

· Sensibilització musical: 1 classe a la setmana de 45 o 60 minuts

Nens i nenes de 6 i 7 anys:

· Iniciació al llenguatge musical: 1 classe setmanal de 60 minuts

A partir de 8 anys:

· Cicle Bàsic I, II, III, IV: 1 classe setmanal de llenguatge musical de 60 o 75 minuts, segons el grup

A partir de 12 anys:

· Cicle avançat I, II, III, IV: 1 classe setmanal de llenguatge musical i harmonia.
En aquest cicle els alumnes s’especialitzen en clàssic o modern.