Instrument

instruments nensL’edat amb la qual es pot començar a estudiar un instrument depèn de l’alumne i de les recomanacions del professor corresponent.
La majoria d’instruments es poden començar a aprendre tocar a partir dels 6 anys.
Els alumnes que volen començar instrument fan una classe de prova amb els professors.

Combo: per a tots els alumnes del departament de Modern i per als de Clàssic que també ho vulguin.

Mozartiana afavoreix que els alumnes dels departaments modern i clàssic puguin participar i rebre classes de totes dues especialitats, per tal de tenir una formació més completa.

Les classes d’instrument són individuals.


Instruments que oferim:

· Piano
· Piano modern*
· Violí
· Saxo
· Guitarra
· Guitarra elèctrica
· Baix elèctric
· Bateria
· Cant modern**

*Piano modern: alumnes de menys de 12 anys han de tenir com a mínim el nivell de 3r de Bàsic
**Cant modern: L’edat recomanada per començar els estudis de cant és als 14 – 15 anys, segons recomanació dels professors