Adults

adultsLes classes per a adults tenen un tractament diferent de les dels nens i nenes.

Oferim igualment llenguatge musical, harmonia, combo i instrument, que podran escollir segons les preferències i recomanacions dels professors.